Friday, April 15, 2011

แนะนำอาชีพ 'เลี้ยงไก่บ้าน'

ไก่บ้านหรือไก่พื้นเมือง เป็นไก่ที่เลี้ยงง่าย ผู้บริโภคนิยมรับประทานไก่ประเภทนี้เพราะว่าเป็นไก่ที่มีเนื้อเหนียว นุ่มแน่น รสชาติดี ที่สำคัญปริมาณไก่บ้านที่ออกมาสู่ตลาดยังมีไม่สม่ำเสมอ จึงทำให้ไก่บ้านมีราคาที่สูง ซึ่งผู้บริโภคก็ยังมีความต้องการอีกมาก อาชีพ ’เลี้ยงไก่บ้าน“ จึงเป็นอีก ’ช่องทางทำกิน“ ที่น่าสนใจ และการทำอาชีพนี้ภายใต้การส่งเสริมของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ก็เป็นอีกรูปแบบของการทำอาชีพเลี้ยงไก่บ้าน...

“สมนิต และอารีย์ แก้วเกษ” สองสามีภรรยา ทำอาชีพเลี้ยงไก่บ้าน เลี้ยงไก่บ้านมากว่า 4 ปี โดยสมนิตเล่าว่า เดิมนั้นทำอาชีพขับรถสิบล้อขนส่ง ทำอยู่ได้ระยะหนึ่งก็พอที่จะมีเงินเก็บอยู่บ้าง จึงตัดสินใจเลิกขับสิบล้อ และพาภรรยากลับไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดของภรรยา นำเงินที่มีเก็บทั้งหมดไปลงทุนค้าขาย ขายของอยู่ที่เชียงใหม่อยู่หลายปี พอถึงช่วงปี 2540 ก็เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ตนเองก็โดนพิษเศรษฐกิจไปด้วย ทำให้ขาดทุนจนต้องเลิกกิจการ

หลังจากเลิกค้าขายก็พาภรรยาไปอยู่ที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งตอนนั้นเพื่อนของลูกชายเลี้ยงไก่อยู่ ก็รับจ้างเพื่อนลูกชายเลี้ยงไก่ ซึ่งก็เป็นการหาประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ไปด้วย เลี้ยงไก่มานานจนพอจะมีเงินเก็บจึงตัดสินใจลงทุนทำฟาร์มเลี้ยงเองบ้าง เนื่องจากเห็นว่าอาชีพเลี้ยงไก่มีรายได้ที่ดี เป็นอาชีพที่มั่นคงได้ โดยได้ไปสมัครเข้าโครงการเลี้ยง ไก่พันธุ์สีทอง กับทางซีพีเอฟ ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง หลังจากได้รับคัดเลือกแล้ว ก็ต้องเข้าไปฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเลี้ยงไก่ในฟาร์มของบริษัทก่อน โดยพนักงานจะให้คำแนะนำต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพในการเลี้ยงมากขึ้น

การเลี้ยงไก่บ้านนั้นจะเลี้ยงแบบ ’ฟาร์มระบบปิดด้วยโรงเรือนเปิด“ คือการสร้างโรงเรือนที่มั่นคง มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง จะไม่ใช้อิฐก่อเป็นกำแพงปิดมิดชิด แต่ใช้ตาข่ายขึงปิดรอบด้าน และมีม่านที่ใช้ถุงกระสอบหรือสแลนอีกชั้นหนึ่ง โดยจะต้องเปิด-ปิดได้รอบโรงเรือน เพื่อไว้สำหรับปิดกันฝนให้ไก่ ปิดช่วงเวลากลางคืนให้ไก่นอน ส่วนบนหลังคาโรงเรือนนั้นก็ทำการเดินระบบสปริงเกอร์น้ำไว้สำหรับเปิดให้ไก่ ในช่วงที่อากาศร้อน

ส่วนพื้นของโรงเรือนเป็นพื้นดินเกลี่ยให้เรียบ และภายในก็ใส่ถังใส่น้ำและรางอาหารเข้าไป โดยถังน้ำไก่นั้นจะวางห่างกันประมาณ 1-2 เมตรต่อถัง รางอาหารก็วางคั่นอยู่ตรงกลาง อัตราส่วนของโรงเรือนในการนำไก่เข้าเลี้ยงนั้นจะอยู่ที่ประมาณ ไก่ 10 ตัว ต่อ 1 ตารางเมตร อย่างโรงเรือนของสมนิตนั้น กว้าง 10 เมตร ยาว 80 เมตร เลี้ยงไก่ได้ทั้งหมด 8,000 ตัว ทุนในการสร้างโรงเรือนขนาดเท่านี้ก็อยู่ที่ประมาณ 300,000 บาท

การเตรียมโรงเรือนก่อนที่จะนำไก่เข้าเลี้ยง ต้องใช้แกลบใหม่โรยปูลงพื้นของโรงเรือนให้มีความหนาประมาณ 3-5 นิ้ว จากนั้นใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำการฉีดให้ทั่วโรงเรือน ก่อนที่จะนำลูกไก่เข้าเลี้ยงตามปกติก็ต้องทำการอบลูกไก่เหล่านั้นก่อน เพื่อให้ลูกไก่แข็งแรง โดยเตรียม “หัวกก” แบบใช้แก๊ส เปิดให้มีอุณหภูมิประมาณ 34-35 องศาเซลเซียส เป็นการกกให้ความอบอุ่นไก่ ซึ่งไก่ที่นำเข้ามาจะเพลีย เพราะฉะนั้นน้ำที่ให้ไก่นั้นจะต้องผสมกลูโคสเข้าไปด้วยเพื่อให้ไก่แข็งแรง ขึ้น ซึ่งในช่วงที่อบไก่จะใช้เวลาประมาณ 14 วัน จากนั้นก็ปล่อยเลี้ยงตามปกติ

การดูแลให้อาหารในช่วงแรก ให้น้อย ๆ แต่ให้บ่อยครั้ง เพื่อกระตุ้นการกินของลูกไก่ หลังจากนั้นก็ให้อาหารปกติ 3 ครั้งต่อวัน เช้า-กลางวัน-เย็น ส่วนน้ำต้องให้ตลอดอย่าให้ขาด ที่สำคัญจะต้องเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกวันเพื่อความสะอาด

ส่วนการดูแลทั่วไป ถ้าอากาศร้อนก็จะต้องมีพัดลมมาเปิดให้ไก่และเปิดสปริงเกอร์น้ำบนหลังคาเพื่อ ลดความร้อน ถ้าฝนตกหรืออากาศเย็นก็ทำการปิดม่านเพื่อให้ความอบอุ่นกับไก่ การเลี้ยงไก่แบบโรงเรือนเปิดผู้เลี้ยงจะต้องใส่ใจดูแลพฤติกรรมของไก่อยู่ เสมอว่าอยู่สบายหรือไม่ ต้องไม่ให้ร้อนหรือหนาวเกินไป

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงไก่นั่นก็คือเรื่องของความสะอาดภายในโรงเรือน ต้องทำความสะอาดโรงเรือน และอุปกรณ์ พวกถังใส่น้ำ รางอาหาร วันละ 2-3 ครั้ง ต้องให้สะอาดอยู่เสมอ และดูแลการเข้า-ออกฟาร์มเป็นพิเศษ ก่อนเข้าฟาร์มควรเปลี่ยนชุด สวมรองเท้าบู๊ตยาง ใช้หน้ากากอนามัยปิดปาก-จมูก สวมหมวกให้เรียบร้อย และที่สำคัญต้องผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนด้วย เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเรื่องสุขภาพไก่

การเลี้ยงไก่บ้านจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 56-60 วัน หรือประมาณ 8-9 สัปดาห์ ไก่จะมีน้ำหนักประมาณ 1.1 กิโลกรัม ก็สามารถจับขายได้ ค่าอาหารในการเลี้ยงไก่ต่อ 1 รุ่น อยู่ที่ประมาณ 20 กว่าบาทต่อตัว หลังจากที่เลี้ยงรุ่นแรกแล้วควรจะพักเล้าไว้ประมาณ 21 วัน เพื่อทำความสะอาด ฉีดยาฆ่าเชื้อโรคในเล้า ก่อนจะนำไก่รุ่นใหม่มาเลี้ยง

สำหรับการเข้าโครงการเลี้ยงไก่ของซีพีเอฟ ทางบริษัทจะจัดส่งอาหารให้ตั้งแต่เริ่มเลี้ยง และจะมีสัตวแพทย์เข้ามาดูแลให้คำแนะนำปรึกษาอยู่ตลอด เลี้ยงครบอายุขาย ทางบริษัทก็จะเข้ามาจับส่งตลาด ซึ่งผู้เลี้ยงจะได้ราคาตัวละ 6 บาท เลี้ยง 8,000 ตัว ก็จะได้ 48,000 บาท ต่อ 8-9 สัปดาห์ เกษตรกรผู้เลี้ยงก็จะมีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 24,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรือนในการเลี้ยง ถ้าโรงเรือนใหญ่หรือมีหลายโรงเรือน เลี้ยงไก่ได้เยอะ รายได้ก็เพิ่มสูงขึ้น

สมนิตฟาร์ม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 100/4 หมู่ 6 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ส่วนใครที่สนใจอาชีพ “เลี้ยงไก่บ้าน” ต้องการเข้าโครงการของซีพีเอฟ ก็สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานของซีพีเอฟ โทร.08-3988-0987, หรือที่ สมบัติ ปิยะพันธุ์ โทร. 08-3797-9973, บุญช่วย การะเกตุ โทร.08-9190-6190, ประสิทธิ์ หนองขุ่นสาร โทร. 08-3461-0188.

http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=498&contentId=133010

No comments: