Sunday, May 2, 2010

แนะนำอาชีพ"ทำน้ำมันเหลือง"

เป็นที่ทราบกันดีว่าสมุนไพรไทย นับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีในระดับต้น ๆ และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก เนื่องจากมีส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างศาสตร์การแพทย์แผนไทยและผลิตผลที่ได้จาก ท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน เหลืองด้วยแล้ว ต้องบอกว่าเป็นสมุนไพรที่มีผู้นิยมใช้กันมากมาย

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี เห็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ จึงได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการทำน้ำมันเหลือง ทั้งนี้นอกจากเป็นการสร้างอาชีพแล้ว ยังช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจนวดแผนไทยได้ด้วย

อุปกรณ์การทำ

1. โหล 2. ฝาปิด 3. ไซรินจ์แก้ว 4. ขวดบรรจุ 5. ผ้าขาวบาง

ส่วนผสมสำคัญ

1. ฝาง 2. ดอกจันทน์ 3. กานพลู 4. ว่านน้ำ 5. ลูกกำจัด 6. โกฐศอ 7. เกสรดอกบัวหลวง 8. เมนทอล 9. พิมเสนการบูร 10. โกฐหัวบัว

กระบวนการผลิต

1. นำการบูร พิม เสน ผสมน้ำที่เตรียมไว้ คนให้ละลายพักทิ้งไว้

2. นำสมุนไพรทั้งหมดล้างและตากให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วนำมาหักเป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ในผ้าขาวบางแล้วมัดไว้นำไปใส่โหล

3. เมื่อน้ำที่ผสมไว้แล้วตกตะกอนให้นำเอาเฉพาะน้ำที่ใส เทใส่ลงในโหลที่มีผ้าขาวบางห่อสมุนไพรอยู่ แช่ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วัน

4. นำฝางมาผ่าเป็นซีก ๆ ใส่ไว้อีกโหลหนึ่ง แล้วนำน้ำสมุนไพร ที่แช่ไว้มาเทใส่ในโหลฝางเพื่อที่น้ำสมุนไพรจะได้มีสีเหลืองเข้ม

5. บรรจุน้ำมันเหลืองที่ได้ใส่ขวดที่สวยงาม ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำน้ำมันเหลือง

ลองดูนะครับ ถ้าท่านอยากลองหาอาชีพเสริมติดตัว สามารถสมัครฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี กระทรวงแรงงาน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายมนตรี ผู้ประสานการฝึกอบรม โทร. 08-6775-7124 หรือ 0-2595-4046-8.

ที่มา http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=585&contentId=63006&hilight=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87

No comments: